Instrument en familia

Aprèn a tocar un instrument amb el teu fill/a. Que millor que gaudir aprenent i compartir aquests instants!

El professor ensenyarà a prosseguir a casa l’acció empresa a la classe, al pare/mare, de manera que serà iniciat abans que el nen a l’estudi de l’instrument.
La influència més considerable en l’entorn del nen prové dels seus pares, la responsabilitat més gran és la d’influir seguretat en els seus fills. Si els pares manifesten el seu amor i el centren en els esforços i èxits del seu fill, aprendre música o qualsevol matèria constituirà una feliç experiència.

A l'”Educació del Talent” els pares tenen el paper primordial de crear un bon entorn musical; fer escoltar bona música al nen amb discos i portar a concerts.
És important que els pares treballin en un sentit positiu amb el nen. Es tracta d’enriquir el paper educador dels pares a través de la música, per desembocar en una relació pare / fill més completa i més humana que els ajudarà sempre a la vida.

 

No se admiten más comentarios