MUSICOTERÀPIA PER A INFANTS

MUSICOTERÀPIA: SESSIONS INDIVIDUALS PER A INFANTS

A aquestes sessions individuals de musicoteràpia treballarem amb infants de qualsevol edat amb o sense patologia, utilitzant la música perquè ajuda a estimular l’habilitat del nen/a en les àrees d’aprenentatge incidint sobretot en la motivació positiva i divertida de les activitats amb música. Ajuda a fer que l’infant desenvolupi l’afecte i l’interès per descobrir i compartir el seu món.

L’objectiu és promoure situacions lúdiques i de treball intel·lectual a través dels quals els infants puguin desenvolupar estratègies cognitives i de comunicació, i desenvolupar noves formes d’organitzar i categoritzar la realitat experimentant el plaer d’aprendre.

Els continguts són:

– Activitats per a la verbalització a través de la música: discriminació auditiva, ritme de dicció i pauses en cançons, treballs de la veu i els seus recursos.
– Activitats pel desenvolupament de l’àrea lògica-matemàtica mitjançant la música: Jocs musicals i danses per treballar l’espai i les seves formes, coneixement dels instruments i qualitats per a treballar les àrees de mida i magnituds.
– Activitats pel desenvolupament de l’àrea corporal a través de la música: Utilitzant el cos com a mitjà de comunicació, a través de danses i cançons amb gestos, treballant la respiració i la relaxació, coordinació…
– Activitats pel desenvolupament de l’àrea emocional mitjançant la música: expressió creativa a partir de la música, representació d’històries quotidianes a través d’instruments musicals.
– Activitats per al desenvolupament de l’àrea social per mitjà de la música: realització d’activitats grupals de creació musical.
– …
La Metodologia utilitzada:
Mitjançant l’expressió musical, es facilitarà una progressiva estimulació de totes les àrees d’aprenentatge (lingüística, logicomatemàtica, corporal, emocional, matemàtica i social) utilitzant els elements musicals i els mateixos recursos expressius musicals dels participants amb diverses dinàmiques amb música.
Destinat a:

– Iniciació musical i creativitat per a nens
– Nens amb dificultats d’aprenentatge, síndrome d’hiperactivitat i/o atenció, autisme, paràlisis…

No se admiten más comentarios